Personal

Så här ser vi ut på Sandin Cargo. Vi vill att våra medarbetare trivs och utvecklas i ett positivt arbetsklimat, där alla tillsammans bidrar till att skapa en god arbetsmiljö och hög trivsel på arbetsplatsen. Detta stärker vår förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta, engagerade och stolta medarbetare!

 

ANDREAS ÅSTRÖM
Driftchef
info@sandincargo.se

TORD SANDIN
Tel. 070-672 50 00
tord@sandincargo.se