Sandin Cargo – Vi tar ställning till Fair Transport!

För att vara med i Fair Transport skriver medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden som handlar om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare. Och underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.

LÄS PROGRARMFÖRKLARING FÖR FAIR TRANSPORT