Personal

Så här ser vi ut på Sandin Cargo. Vi vill att våra medarbetare trivs och utvecklas i ett positivt arbetsklimat, där alla tillsammans bidrar till att skapa en god arbetsmiljö och hög trivsel på arbetsplatsen. Detta stärker vår förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta, engagerade och stolta medarbetare!

TORD SANDIN
Tel. 070-672 50 00
tord@sandincargo.se   


MAGNUS NILSSON
Gods
Bonäset, Järved,
Nedre Örnsköldsvik

ANKI ÅSTRÖM
Administration m.m
anki@sandincargo.se


HENRIC NYLANDER
Gods
Centrala/
Övre Örnsköldsvik


  JÖRGEN WIKLUND
Gods
Arnäsvall, Gullänget


PEDER JONSSON
Paket
Arnäsvall, Gullänget,
Själevad, Domsjö

 CHRISTER EDMAN
Paket
Centrala Örnsköldsvik


KEVIN NILSSON
Gods
Domsjö, Själevad