Sandin Cargo AB är lokal transportör i Örnsköldsvik för​ JETPAK och DB SCHENKER

Effektiva och kvalitativa transporter med lokal närvaro, det är vi på Sandin Cargo.

Vi transporterar Dina viktiga försändelser

Sandin Cargo är ett åkeri med bas i Örnsköldsvik, vi transporterar bl.a. gods och paket för DB Schenker, Jetpak, lokala transporter, bud och express, långväga transporter, farligt gods inkl. explosivt gods.

Den allra viktigaste resursen vi har i företaget är våra chaufförer, därför satsar vi på att ha välutbildad och motiverad personal med den bästa möjliga arbetsmiljön.

Våra mål och visioner

Genom högsta kvalitet o service behålla gamla kunder o få nya kunder. Genom att tänka nytt och brett få nya uppdrag.
Utveckla/utöka verksamheten med 10% per år.

Vi kör klimatsmart

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart.

Vi tar ställning till Fair Transport

För att vara med i Fair Transport skriver medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag under på att följa ett antal åtaganden som handlar om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnaden på bra och en dålig transport tydligare. Och underlättar för transportköparna att göra rätt och bra val.